than bùn

phân nền (Than bùn hàm lượng hữu cơ cao)

bột đá

thông tin liên hệ
Nguyễn Minh Thượng
P. Giám Đốc
0984 337 337 - 0945 739 292

Phân nền dạng xã (M2-K9)

Phân Nền Dạng Xã (M2-K9)
Phân Nền Dạng Xã (M2-K9)
Phân Nền Dạng Xã (M2-K9)
Phân Nền Dạng Xã (M2-K9)