than bùn

phân nền (Than bùn hàm lượng hữu cơ cao)

bột đá